Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Vergoeding

Er zijn vanaf 2015 wijzigingen doorgevoerd in het zorgveld.

Voor de groep kinderen die zorg nodig hebben, is er een onderscheid gemaakt in financiering van deze zorg.

Zorgverzekeringswet (ZVW)

De verpleging en de daaraan gekoppelde verzorging van de Medische Kindzorg (voorheen Intensieve Kindzorg) valt vanaf 2015 onder de zorgverzekeringswet (ZVW) en uw zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor de vergoeding van deze zorg. De behoefte wordt niet meer beoordeeld door het CIZ (centraal indicatieorgaan zorg) maar door de niveau 5 kinderverpleegkundige van de uitvoerende organisatie (kinderthuiszorg, kinderzorghuis of gespecialiseerde kinderdagverblijf) De nadruk moet voornamelijk liggen op de medische verpleging van deze kinderen. Flexiekids kan de geleverde zorg rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. 

De niveau 5 kinderverpleegkundige komt vooraf langs om de zorg die u en uw kind nodig heeft te inventariseren. Vervolgens maakt zij een zorgplan waarin de verdeling van uren staat die door u en onze medewerkers wordt geleverd in de zorg voor uw kind. Het zorgplan is flexibel, zorg wordt gegeven zo nodig en waar nodig. Mochten er factoren zijn die ervoor zorgen dat de zorg moet worden uitgebreid is dat mogelijk.

Zorgplan voor ZVW

Voor kinderen met een PGB kan de HBOV geschoolde kinderverpleegkundige van Flexiekids samen met kind en ouders een zorgplan maken die aan de eisen voldoet van de zorgverzekeraar. Flexiekids kan bij elke zorgverzekeraar de uren die daarvoor nodig zijn declareren. 

Wet langdurige zorg (WLZ)

Als er geen medische zorgbehoefte is maar het kind heeft een verstandelijke beperking met blijvende behoefte aan toezicht of een behoefte aan 24 uur per dag zorg in de nabijheid valt de verantwoording voor deze zorg onder de WLZ. Voor deze zorg stelt het CIZ wel een indicatie. Voor de WLZ heeft Flexiekids geen overeenkomst met het zorgkantoor.

Gemeente/Jeugdwet

Het kan zijn dat er voor uw kind geen kinderverpleegkundige zorg (meer) nodig is maar wel persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze functies vallen onder de verantwoording van de gemeente. Flexiekids heeft geen overeenkomst met de omliggende gemeenten maar zal er alles aan doen om de zorg voor uw kind door een goede andere organisatie te laten uitvoeren. Samen met u zullen we zoeken naar een vervangende organisatie.

Particulier inzetten van Flexiekids

In sommige gevallen zou het zo kunnen zijn dat u voor uw kind toch kinderverpleegkundige zorg nodig heeft maar geen vergoedingsregeling heeft kunnen krijgen. Flexiekids zou op basis van een dan geldend tarief de zorg kunnen leveren.