Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sociale pedagogische begeleiding

Er komt buiten de zorg, die u extra moet geven aan uw kind met een ziekte, nog veel meer kijken. Hoe gaat u met het ziek zijn van uw kind om?

In de visie van Flexiekids geven wij aan dat wij belang hechten aan psychosociale en maatschappelijke begeleiding en dat wij gericht zijn op de mogelijkheden en ontwikkeling van het kind zodat het zich veilig voelt en kan ontplooien.

Wanneer door ziekte deze mogelijkheden en ontwikkeling bedreigt wordt is er begeleiding nodig. Daarnaast heeft (ernstig) ziek zijn een grote invloed op het kind en het gezin (het sociale systeem).

Naast verpleegkundige zorg biedt Flexiekids dan ook begeleiding en ondersteuning aan ouders en kinderen bij de opvoedings- en/of gedrags problemen ten gevolge van de ziekenhuisopname of het ziek zijn van het kind.

Mocht u problemen ervaren met de opvoeding en/ of zelfredzaamheid van uw kind dan kunnen wij u daar in begeleiden.

Vanuit uw situatie bekijken wij in overleg, welke ondersteuning het beste aansluit bij u en uw kind.  Met behulp van een begeleidingsplan kijken we samen naar de opvoedkundige vragen en stellen haalbare doelen hierbij. We proberen door middel van structuur, regels en duidelijke afspraken de goede ouder/kind relatie te bewerkstelligen en/of te herstellen en kijken hierbij altijd naar het hele gezin.

Eén van onze medewerkers is naast kinderverpleegkundige ook sociaal pedagogische hulpverlener, zodat zij zowel van uit de zorgkant als vanuit de pedagogische kant advies en hulp kan geven.